Pieter Ballon over Smart Cities

15/05/2017

Professor Pieter Ballon (VUB):
“Wil een stad écht smart zijn, dan moet ze naar de vastgoedsector kijken”

De eerste dag van Realty 2017 staat dit jaar helemaal in het teken van smart cities. Belangrijk, want de vastgoedwereld speelt volgens VUB-professor Pieter Ballon een belangrijke rol in het hele smart city-verhaal. “Als steden écht smart willen zijn, moeten ze nog meer samenwerken met de vastgoedsector.”

“Smart cities.” Het is een geliefkoosde - en intussen ook veelgebruikte - term geworden voor zowat alle lokale besturen die zich een modern imago willen aanmeten. Veel steden en gemeenten investeren dan ook gretig om de burgers “smart” te bedienen. Alleen houdt het veel meer in dan enkel een app ontwikkelen waarmee je bijvoorbeeld burgers kan laten shoppen en beschikbare parkeerplaatsen kan tonen.

“Het draait erom dat je als stad of gemeente zoveel mogelijk informatie verzamelt, die vervolgens analyseert en er iets nuttigs mee doet. En dat op alle vlakken: om mobiliteitsvraagstukken op te lossen, om bepaalde veiligheidsaspecten te optimaliseren, om burgers te informeren over de luchtkwaliteit, enz. Je kan als overheid die data gebruiken om handige apps mee te maken, maar meer en meer moet het ook een instrument worden om het beleid op af te stemmen”, zegt professor Pieter Ballon, een absolute referentie als het over smart cities gaat.

“In Kopenhagen bijvoorbeeld hebben ze hun beleid om wateroverlast tegen te gaan afgestemd op de info die ze ter beschikking hadden via big “smart” data. Zo hebben ze begrepen dat bodemverzachting en rewilding veel efficiënter zijn tegen wateroverlast dan zomaar nieuwe rioleringen plaatsen. Een stad die zo werkt, is letterlijk een smart city.’”


Kruisbestuiving

De vastgoedsector kan alvast een bijzonder rol spelen in het hele smart city-verhaal. Veel domeinen waar smart-applicaties van toepassing zijn, hebben rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met de vastgoedsector. Een goede samenwerking tussen de lokale besturen en de vastgoedsector zelf is volgens Ballon dan ook essentieel om België klaar te stomen voor de toekomst.

Professor Ballon: “Hoe pakken we de leegstand in de retail aan? Hoe kunnen we onze woningen en winkels logistiek aanpassen aan de roep naar ‘handsfree shopping’? Hoe pakken we onze ruimtelijke ordening ecologisch aan? En wat met de herinrichting van de publieke ruimte en bijvoorbeeld autoluwe zones? Dit soort zaken kan je onmogelijk gebouw per gebouw aanpakken, daar is een algemene visie en een goede kruisbestuiving tussen de verschillende stakeholders voor nodig. Wil een stad écht smart zijn, dan moet ze de vastgoedsector er nog meer bij betrekken.”

“Smart proof”


Maar ook de lokale besturen onderling kunnen nog veel meer de handen in elkaar slaan. Vandaag zijn steden en gemeenten nog te vaak op eigen houtje bezig, elk met hun eigen smart-toepassingen en apps. Die individuele initiatieven zijn niet per se een slechte zaak, zo meent professor Ballon. Maar er is nood aan samenwerking om onze steden “smart proof” te maken voor de toekomst. Daarom heeft de Vlaamse Overheid recent nog het Smart Flanders-programma opgezet.

‘De bedoeling is dat alle steden en gemeenten dezelfde standaarden en aanpak hanteren bij het verzamelen van smart data. Dat ze niet meer elk vanop hun eiland werken. Zo kunnen we ontwikkelaars van apps dezelfde uniforme data meegeven, zodat iedereen in de toekomst hetzelfde programma kan gebruiken en steden en gemeenten straks nog een pak sneller kunnen schakelen.”

Conferentie Smart Cities

Met gastsprekers uit volgende vijf ‘smart cities’:
Oostende, Bergen, Luik, Namen en Charleroi

Andere sprekers:
Pieter Ballon van de VUB
Marijke Van Hees van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken

Dinsdag 16 mei - 15.00 uur
Paviljoen Smart Cities
Tour & Taxis


By continuing your visit on this site, you accept the use of cookies to propose you customised services and adapted offers. Read more